Økonomioppfølging og innkjøp

Hold orden på økonomien og gjør de riktige valgene. Våre metoder og råd gir til enhver tid komplett og enkel oversikt i prosjektet. 

Vi bistår med økonomisk oppfølging av prosjekter gjennom en nettbasert løsning som gir våre kunder mulighet for løpende innsikt i oppdatere prognoser mot fastsatte budsjetter. Våre løsninger er også svært godt tilpasset håndtering av avvik og endringer i prosjekter.

Vi kan utarbeide nødvendige kostnadsanslag for endringsmeldinger, samt stå for kostnadssammenstilling av alle leveranser til komplette prognoser for prosjektet og utarbeide tilhørende periodiske statusrapporter.

Ved riktig håndtering av evaluering, innkjøp, økonomioppfølging, mengdekontroll og endringsoppfølging har man et godt grunnlag for et ryddig sluttoppgjør.

Innkjøp

Bygganalyse tilbyr tilpassede løsninger for innkjøp til ditt prosjekt. Vi kan bistå med innkjøp på vegne av både byggherrer, entreprenører, leietaker og kunder.

Vi har erfaring med håndtering av kompliserte innkjøpsprosesser, og våre metoder gir våre kunder svært god oversikt til enhver tid.

Det er viktig for oss å kunne bistå kunder i hele prosessen, fra forespørsler, avklaringer, registrering og innstilling av innkommende tilbud. Vi gir også råd og tilbakemeldinger på prisnivået, basert på vår unike kompetanse og sammenlignet med vår omfattende erfaringstalldatabase.

Tilbudsevaluering og innstilling

Bygganalyse kan bistå med pålitelig og oversiktlig tilbuds-/anbudsevaluering og -kontroll. Dersom anbud / tilbud er levert elektronisk i NS 3459-format, har vi svært gode løsninger for håndtering av dette. 

Vi kontrollerer alle tilbudsdokumenter inkludert poster, priser og sammendrag levert av entreprenører, byggmestere eller andre leverandører. Ved en evaluering vil vi i tillegg liste opp forbehold vi finner i innleverte dokumenter, og om mulig sette en kostnad / pris på disse. Vi vil også sette inn sammenlignbare priser i poster som av forskjellige årsaker ikke er priset.

Vår evaluering og innstilling gir våre kunder et solid grunnlag for å treffe riktig beslutning.

Økonomioppfølging

Bygganalyse kan bistå med økonomioppfølging av prosjektet i prosjekterings- og byggefase. Herunder utarbeide kostnadsoppdateringer for hver enkelt kontrakt innen rådgivning, entrepriser og andre leveranser. Vi står for kostnadssammenstilling av alle leveranser til komplette prognoser for prosjektet og utarbeider tilhørende periodiske statusrapporter.

Til komplett kostnadsoppfølging i byggefasen benytter vi ISY Prosjekt Økonomi, hvor vi får en helhetlig kontroll på kostnader mot budsjett, herunder økonomirapportering, prognoser og fakturahåndtering. I forbindelse med dette arbeidet kan vi utarbeide skreddersydde strukturer tilpasset prosjektets budsjett og/eller innkjøpsstrategi.

Endringshåndtering

Bygganalyse håndterer endringer og avvik i prosjektet effektivt, profesjonelt og systematisk. Vi kan bistå alle aktører med avvik- og endringsmeldinger mot inngått kontrakt. Vi gir råd om hvordan meldingene bør håndteres eller følger opp disse for kunden direkte.

Ved økonomioppfølging registreres og håndteres endringer, slik at man har komplett oversikt over alle endringer og avvik.

Bygganalyse har også egne tilpassede metoder for endringsoppfølging i produksjonsfasen, spesielt tilpasset entreprenører

Les mer om utarbeidelse av endringsmeldinger her.

Vi utfører aktiv og løpende kostnadskontroll

Ta gjerne kontakt med oss når du trenger bistand til ditt prosjekt.

Jørn Bang Ødegård

Faglig leder

Sivilingeniør

Seniorrådgiver Byggøkonomi

+47 934 80 958
Arne Graarud

Administrasjonssjef

Ingeniør

Seniorrådgiver Byggøkonomi

+47 920 54 775
Bakgrunnsbilde