Kalkyler

Prosjektspesifikke kalkyler og kostnadstyrt prosjektering er nøkkelfaktorer for et vellykket prosjekt.

Bygganalyse utarbeider kalkyler for hele eller deler av alle typer landbaserte byggeprosjekter, alt fra mindre eneboliger til store sykehusprosjekter.

Våre metoder er alltid skreddersydd etter oppdragstype, prosjektfase og ønske fra oppdragsgiver. Vi bistår gjerne i alle prosjektets faser, fra mulighetsstudie til ferdig forprosjekt, og etter behov – i videre faser. Gjennom kalkyler med standardisert metodikk, tilpasset detaljeringsgrad, unik kjennskap til kostnader og kostnadsdrivere, bistår vi med gode beslutningsunderlag for rådgivere, byggherrer og prosjektutviklere. Vi deltar også aktiv i de aktuelle prosjektfasene slik at våre oppdragsgivere får råd og innspill til budsjettrelaterte avgjørelser.

Kalkylearbeid er ofte krevende og baseres ofte på et sammensatt underlag fra ulike bidragsytere i prosjektet. Vår unike kunnskap og erfaring gjør oss i stand til å sy sammen kompliserte underlag og vurderinger til komplette kalkyler.

Våre tjenester omfatter også bistand til entreprenører. Her tilbyr vi bistand til kalkulasjon, ressurskalkyle og produksjonsoppfølging.

Vi tilbyr også en rekke andre tjenester innen byggøkonomi.

Investeringskalkyler

I en investeringskalkyle ser vi på hvilke kostnader som er knyttet til planlegging og oppføring av et bygg basert på planer og underlag som er utarbeidet. I et økonomisk perspektiv vil ofte målet med konseptet være å optimalisere prosjektinvesteringen.     

Kalkyler brukes til lønnsomhetsvurderinger og for å sikre at prosjektet er innenfor vedtatte investeringsrammer.

Vi er opptatt av at kalkylen bør være en del av prosjektarbeidet, og et levende dokument som brukes til kontinuerlig styring av prosjektet slik at beslutninger tas på grunnlag av faktisk forventede kostnader.

Livssykluskostnader (LCC)

En LCC-kalkyle er et verktøy for å anslå hvor mye forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling utgjør i tillegg til investeringskostnaden i løpet av byggets levetid.

Mange av disse kostnadene vil ikke slå inn før langt frem i tid, men ved å kjenne kostnadene vil man kunne sette opp riktigere drift- og vedlikeholdsbudsjett, ha et bedre beslutningsgrunnlag når kostnadene slår inn, og bygget kan planlegges for å optimalisere livssykluskostnadene. 

I Bygganalyse utfører vi denne typen LCC-kalkyler etter gjeldende Norsk Standard (NS 3454) i ISY Calcus sin LCC-modul.  

Les mer om LCC-analyser

Klimagassberegninger

Bygganalyse utfører klimagassberegninger for alle typer landbaserte byggeprosjekter. Analysen gir våre kunder en oversikt over prosjektets miljøpåvirkninger (karbonfotavtrykk) i hele livsløpet. Analysen kan utføres på hele eller deler av et prosjekt og vi kan utføre alternativsvurderinger, eksempelvis for ulike energikilder.

Elementkalkyler

Sammensetning av ulike kostnadselementer er en viktig del av vår metodikk ved utarbeidelse av kalkyler. I tillegg til investeringskalkyler og LCC-kalkyler, har vi lang erfaring med elementkalkulasjon i samarbeid med entreprenører, som grunnlag for tilbudsinnbydelse for både små og store oppdrag.

Les mer om kalkulasjon i tilbudsfasen

Koordinering og sammenstilling

Bygganalyse har erfaring og kompetanse som skal til for å koordinere og sammenstille både små og store kalkyler.

Vi ønsker å bidra med koordinering og sammenstilling mellom ulike fag, slik at man får en helhetlig og fullstendig kalkyle. 

Mengdeuttak via BIM

Vi har lang erfaring med mengdeuttak fra BIM modeller. I tillegg tilbyr vi rådgivning / veiledning vedr. BIM-modellering i oppstarten av prosjekter. Dersom det er ønskelig å utarbeide modeller som er brukbare i kalkylearbeidet, er det svært viktig at koding av objekter / bygningsdeler og modellering for øvrig er optimalisert tidlig i prosjektfasen.

Våre råd lønner seg

Vi tar gjerne en uforpliktende prat eller et møte vedrørende ditt prosjekt. 

Nhac Khanh Nguyen

Fagleder kalkyle

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 974 76 533
Arne Graarud

Leder Administrasjon

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør

+47 920 54 775
Bakgrunnsbilde