Livssykluskostnader (LCC)

Livssykluskostnader gir deg oversikt over alle kostnader i byggets levetid. Dette kan eksempelvis danne grunnlag for langtidsbudsjettering og lønnsomhetsvurderinger.

Kostnader for anskaffelse av nybygg omfatter i hovedsak kjøp av tomt og kostnader forbundet med oppføring av et bygg inklusive utomhusarbeider. 

Forutsigbare livsløpskostnader er viktige for å oppnå en kostnadsdekkende husleie og tilfredsstillende avkastning. Blant annet veldokumenterte og preaksepterte løsninger og materialvalg tilpasset prosjektets behov kan bidra til dette. Det samme gjelder for en bygnings generalitet, fleksibilitet og elastisitet, det vi si i hvilken grad bygningen er planlagt for å imøtekomme krav/ønske om endringer og utvidelser på kort og lang sikt.

Beregningene tar utgangspunkt i:

  • investering
  • forvaltning
  • drift og vedlikehold
  • utskifting og utvikling
  • forsyning
  • renhold

I tillegg til å estimere livssykluskostnader, gir våre analyser muligheter til alternativvurderinger og følsomhetsanalyser i prosessen med valg av materialer og løsninger i utviklingen av prosjektet.

Vi benytter ISY Calcus til å utføre analyser av livsløpskostnader for våre kunder og utfører disse etter Norsk Standard, NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk.

Vi utfører analyser tilpasset prosjektet

Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang av hvordan vi kan estimere LCC-kostnadene for ditt prosjekt.

Nhac Khanh Nguyen

Fagleder kalkyle

Sivilingeniør

Seniorrådgiver Byggøkonomi

+47 974 76 533
Jørn Bang Ødegård

Faglig leder

Sivilingeniør

Seniorrådgiver Byggøkonomi

+47 934 80 958
Bakgrunnsbilde