Prosjektadministrasjon

Bygganalyse bistår byggherren / kunden i ulike gjennomføringsmodeller fra start til slutt.

Bygganalyse har erfarne medarbeidere til flere roller i en prosjektadministrasjon, som byggherreombud, prosjektledelse og prosjekteringsledelse. Våre tjenester innebærer alt fra utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag til overlevering. I tillegg til dette utfører vi tjenester innen økonomioppfølging og innkjøp.

Vi påtar oss både små og store oppdrag, og sitter gjerne ute hos kunden i kortere eller lengre perioder.

Vi mener presis håndtering, nøye oppfølging og høy kunnskap er nøkkelen til en suksessfull gjennomføring. 

Byggherreombud

Ved gjennomføring av totalentrepriser vil byggherreombud inneha en kontroll- og bistandsrolle for byggherre. Avhengig av behov tilbyr Bygganalyse et bredt spekter av tjenester knyttet til teknisk kontroll, fremdriftsvurdering, oppfølging av SHA, utarbeidelse og oppfølging av kontrakter, oppfølging av økonomi, endringsmeldinger, byggelån, sluttoppgjør og så videre.

Vi har erfarne medarbeidere som kan skreddersy bistand og leveranser i henhold til ditt behov.

Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om å skape kontroll og forutsigbarhet i prosjektet, og å følge opp mål om tid, kostnad og kvalitet. Det er viktig å avgjøre tidlig hvordan man ønsker å prioritere målene, og hva som er viktigst i ditt prosjekt. Vi har gjennom tidligere prosjekter opparbeidet oss solid erfaring og et rammeverk som er nødvendig for å kunne følge opp at prosjektet når sine mål.

Vi har tro på at god dialog med entreprenør og tilstedeværelse på byggeplass er viktige kriterier for å lykkes i prosjekt. Ved å spille hverandre gode og være i forkant unngår man ubehagelige overraskelser, og kommer sammen frem til best mulige løsninger.

Prosjekteringsledelse

God prosjektering er vesentlig for å få et godt produkt. I Bygganalyse har vi flinke medarbeidere med erfaring fra prosjekteringledelse som bidrar til dette gjennom god ledelse med tanke på organisering, fremdriftskontroll og kostnadsstyring av prosjekteringen.  

Overtakelsesforretning

Gjennom erfaringsprosjekter der vi har rolle som prosjektleder/byggherreombud er deltagelse ved overtakelsesforretninger en naturlig del av vår rolle. Vi kan også bistå i en slik prosess som en enkeltstående leveranse.

Ta kontakt med oss

Vi svarer gjerne på dine spørsmål om Prosjektadministrasjon.

Arne Graarud

Leder Administrasjon

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør

+47 920 54 775
Jørn Bang Ødegård

Faglig leder

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 934 80 958
Bakgrunnsbilde