Ressurskalkyle Produksjonsoppfølging

Bygganalyse bistår entreprenører med ressurskalkulasjon av tilbud og produksjonsoppfølging i kortere eller lengre tidsrom.        

Vi bistår entreprenører med ressurskalkyle eller elementkalkyle i tilbudsfasen for alle entrepriseformer og samspill. Til dette arbeidet benytter vi ISY Byggoffice, ISY Beskrivelse eller ISY Calcus. 

Kalkulasjon utføres i samarbeid med kundes interne ressurser, ofte kombinert med våre egne erfaringspriser. Vi utfører alle våre oppdrag i streng fortrolighet.

Vi har en åpen og fleksibel tilnærming i forhold til detaljeringsnivå, struktur og prosjektinndeling.

Innkjøp av underentrepriser

Entreprenørenes tilbudsprosess er ofte krevende og hektisk, og det er ikke alltid interne ressurser strekker til. Bygganalyse bistår med utsendelse av prisforespørsel til underentreprenører. I tillegg kan vi utføre mengdekontroll dersom det er ønskelig. Vi kan sammenligne priser til vurdering og senere valg av underentreprenører som skal inngå som en del av tilbudet.

Avvik- og endringsoppfølging

Registrering og oppfølging av avvik- og endringer etter kontraksinngåelse er en viktig del av et prosjekt, både for entreprenør og byggherre.

Bygganalyse har god erfaring med oppfølging i produksjonsfasen både på vegne av byggherre og entreprenør, og bistår gjerne i denne prosessen.

Våre metoder for mengdeberegning gir i tillegg høy nøyaktighet. Vi benytter anerkjent programvare som gir oss digitalt mengdeuttak med stor grad av sporbarhet.

Mangel på ressurser i tilbudsfasen?

Vi har den nødvendige kompetansen som kan støtte deres team. Ta kontakt med oss, i samarbeid finner vi løsningen for en effektiv og god tilbudsprosess.

Arne Graarud

Leder Administrasjon

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør

+47 920 54 775
Bakgrunnsbilde