Usikkerhetsanalyser og livssykluskostnader (LCC)

 

 

Usikkerhetsanalyser

Har du oversikt over muligheter og usikkerheter i ditt prosjekt?

Vår kunnskap om hvor og hvordan kostnader opptrer i byggeprosjekter gir oss en unik kompetanse til å vurdere usikkerheter i samråd med våre oppdragsgivere. 

Bygganalyse benytter Usikkerhetsmodulen i ISY Calcus til å gjennomføre usikkerhetsanalyser. Metoden er svært egnet for vår arbeidsmetodikk og muliggjør analyser også tidlig i prosjektfasen, på en effektiv og systematisk måte. Nevnte modul gir oss også muligheten til å gjøre en rekke spesialtilpassede vurderinger, avhengig av kundens krav og ønsker. 

Usikkerhetene består av både muligheter for besparelser og fare for økte kostnader.

Vi utfører analyser basert på egne investeringskalkyler eller kalkyler utført av andre. I sistnevnte tilfelle gjør vi alltid en vurdering av kostnadene som ligger til grunn for analyser (basisestimatet).

I tillegg til resultatet av analysen, som ligger til grunn for avsetninger til forventet tillegg (P50 verdi) og usikkerhetsavsetning (P85 verdi), vil en typisk analyse fra oss inneholde:

 • Kort orientering om prosjektet
 • Forutsetninger for analysen
 • Orientering om prosjektets basiskostnad og vurdering av denne
 • Analyser av estimatusikkerhet og usikkerhetsdrivere
 • Rangering av usikkerheter
 • Råd og forslag til usikkerhetsstyring, eksempelvis tiltak som kan redusere risiko og/eller gi potensielle besparelser
Livssykluskostnader (LCC)

Livssykluskostnader gir deg oversikt over alle kostnader i byggets levetid. Dette kan eksempelvis danne grunnlag for langtidsbudsjettering og lønnsomhetsvurderinger.

Kostnader for anskaffelse av nybygg omfatter i hovedsak kjøp av tomt og kostnader forbundet med oppføring av et bygg inklusive utomhusarbeider. 

Forutsigbare livsløpskostnader er viktige for å oppnå en kostnadsdekkende husleie og tilfredsstillende avkastning. Blant annet veldokumenterte og preaksepterte løsninger og materialvalg tilpasset prosjektets behov kan bidra til dette. Det samme gjelder for en bygnings generalitet, fleksibilitet og elastisitet, det vi si i hvilken grad bygningen er planlagt for å imøtekomme krav/ønske om endringer og utvidelser på kort og lang sikt.

Beregningene tar utgangspunkt i:

 • investering
 • forvaltning
 • drift og vedlikehold
 • utskifting og utvikling
 • forsyning
 • renhold

I tillegg til å estimere livssykluskostnader, gir våre analyser muligheter til alternativvurderinger og følsomhetsanalyser i prosessen med valg av materialer og løsninger i utviklingen av prosjektet.

Vi benytter ISY Calcus til å utføre analyser av livsløpskostnader for våre kunder og utfører disse etter Norsk Standard, NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk.

Kartlegg usikkerhetene i prosjektet

I samarbeid med våre kunder bistår vi med å få oversikt over muligheter og usikkerheter.

Nhac Khanh Nguyen

Fagleder kalkyle

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 974 76 533
Bakgrunnsbilde