Usikkerhetsanalyser

Har du oversikt over muligheter og usikkerheter i ditt prosjekt?

Vår kunnskap om hvor og hvordan kostnader opptrer i byggeprosjekter gir oss en unik kompetanse til å vurdere usikkerheter i samråd med våre oppdragsgivere. 

Bygganalyse benytter Usikkerhetsmodulen i ISY Calcus til å gjennomføre usikkerhetsanalyser. Metoden er svært egnet for vår arbeidsmetodikk og muliggjør analyser også tidlig i prosjektfasen, på en effektiv og systematisk måte. Nevnte modul gir oss også muligheten til å gjøre en rekke spesialtilpassede vurderinger, avhengig av kundens krav og ønsker. 

Usikkerhetene består av både muligheter for besparelser og fare for økte kostnader.

Vi utfører analyser basert på egne investeringskalkyler eller kalkyler utført av andre. I sistnevnte tilfelle gjør vi alltid en vurdering av kostnadene som ligger til grunn for analyser (basisestimatet).

I tillegg til resultatet av analysen, som ligger til grunn for avsetninger til forventet tillegg (P50 verdi) og usikkerhetsavsetning (P85 verdi), vil en typisk analyse fra oss inneholde:

  • Kort orientering om prosjektet
  • Forutsetninger for analysen
  • Orientering om prosjektets basiskostnad og vurdering av denne
  • Analyser av estimatusikkerhet og usikkerhetsdrivere
  • Rangering av usikkerheter
  • Råd og forslag til usikkerhetsstyring, eksempelvis tiltak som kan redusere risiko og/eller gi potensielle besparelser
Kartlegg usikkerhetene i prosjektet

I samarbeid med våre kunder bistår vi med å få oversikt over muligheter og usikkerheter.

Nhac Khanh Nguyen

Fagleder kalkyle

Sivilingeniør

Seniorrådgiver Byggøkonomi

+47 974 76 533
Olle Rudén

Styreleder

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør

+47 911 99 856
Bakgrunnsbilde